سئوال از کارشناس

پرس 250 تنی Effurt آلمان

photo_2019-07-22_12-46-05


کاراکتر نوشته شده: