سئوال از کارشناس

فرز CNC Deckel D35

photo_2017-12-17_15-44-59


کاراکتر نوشته شده: