سئوال از کارشناس

فرز 3 پالت Cincinnati cnc

photo_۲۰۱۸-۰۷-۰۴_۲۳-۴۶-۴۵


کاراکتر نوشته شده: