سئوال از کارشناس

خط تولید مقاطع شمش

photo_2018-01-17_19-37-30zxc


کاراکتر نوشته شده: