سئوال از کارشناس

ترانسفر 11 یونیت TMS , CNC

photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۹_۱۸-۰۶-۴۰


کاراکتر نوشته شده: