سئوال از کارشناس

تراش 5 محور CNC OKUMA

photo_2017-12-16_15-36-51


کاراکتر نوشته شده: